Wet Bibob

Alles over de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB)
Op 1 juni 2003 is de Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) in werking getreden. Op grond van deze wet hebben gemeenten meer bevoegdheden om een aantal vergunningen te weigeren of in te trekken wanneer sprake is van ernstig gevaar dat de beschikking (mede) gebruikt zal worden ten behoeve van de benutting van voordelen uit criminele activiteiten (malafide ondernemers) of dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor het plegen van een stafbaar feit. Naast de mogelijkheid om de aanvraag van horecavergunningen te weigeren kunnen ook extra voorwaarden worden gesteld.
Actuele weblogs

19-01-2016: Weblog Bibob: gevolgen van het weigeren van aanleveren van gegevens

Weblog Bibob: gevolgen van het weigeren van aanleveren van gegevens

» lees meer

30-09-2015: Wet Bibob: Uitspraak Raad van State

Wet Bibob: Uitspraak Raad van State

» lees meer
Quote over Wet Bibob Raoul Meester