Wet Bibob en "zachte" CIE-informatie

Enkele jaren geleden was het nog onduidelijk in hoeverre zogenaamde "zachte" CIE-informatie voldoende grondslag zou kunnen vormen om op basis van de Wet Bibob een horecavergunning te weigeren of in te trekken.

Inmiddels is een duidelijke lijn in de jurisprudentie over dit onderwerp ontwikkeld.

Hierbij geldt als uitgangspunt dat verschillende voorzieningen zijn getroffen ter verhoging van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de in het register zware criminaliteit opgeslagen informatie, waaronder een controle van de betrouwbaarheid van de informanten, waarbij de kwaliteit van de door hen eerder verschafte informatie en hun maatschappelijke positie wordt bekeken.

Volgens de rechter is het aan het Landelijk Bureau Bibob (LBB) om op basis van diens deskundigheid te beoordelen of de uit dit register aan haar verstrekte informatie, voldoende steun wordt gevonden voor de conclusie dat sprake is van "ernstig gevaar" als bedoelt in de Wet Bibob. In beginsel mag de gemeente afgaan op dit advies.

Wel geldt als uitgangspunt dat "zachte" CIE-informatie slechts in combinatie met andere feiten en omstandigheden die in dezelfde richting wijzen mag worden gebruikt. Enkel "losse" CIE-informatie is dan ook niet voldoende om tot een weigering of intrekking van een vergunning over te gaan met toepassing van de Wet Bibob.

Onze Bibob-experts

Neem contact op met Raoul Meester
Meester Advocaten Foeliestraat 18 1011 TM Amsterdam
t: +31 (0)20-409 55 55 f: +31 (0)20-409 54 44 meester@meesteradvocaten.nl
Neem contact op met Kenny van der Hoeven
Advocaat Foeliestraat 18 1011 TM Amsterdam
t: +31 (0)20-409 55 55 f: +31 (0)20-409 54 44 vanderhoeven@meesteradvocaten