Wet Bibob

Alles over de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB)

Handige tips

Wet Bibob

De wet Bibob is een lastige wet. Welke gegevens ga je opvragen en hoe toets je een aanvraag? Wat zijn indicatoren dat er iets niet in orde is? Wil je altijd wel dat je eigen medewerkers een toetsing uitvoeren? Of is het soms beter om te zorgen dat er enige afstand is maar wel een gedegen toets heeft plaatsgevonden.  Afstand staat soms voor gemak. Immers is het beoordelen of een adviseur in alle redelijkheid tot zijn advies heeft kunnen komen gemakkelijker dan alles zelf doen. Afstand kan ook staan voor veiligheid waar je mensen in je organisatie aan blootstelt.

Toepassing van de wet Bibob is een belangrijk instrument in het tegengaan van vermenging van de criminele en de normale wereld. Een goede maar rechtvaardige toepassing van de wet is van groot belang. Bedenk daarbij dat als uw buurgemeenten wel toetsen op Bibob uiteindelijk het risico bestaat dat gemeenten die dat niet hebben een vergroot risico lopen bij vergunningaanvragers, vastgoedtransacties etc.

De wet Bibob is gewijzigd per 1 juli 2013. Er zijn belangrijke wijzigingen die nu extra mogelijkheden bieden bij toetsing. Wilt u daar gebruik van maken, of wilt u weten wat er is gewijzigd, klik dan hier.

Meester Advocaten kan u bijstaan bij lastige vraagstukken omtrent Bibob. Hierbij kunnen wij in verschillende varianten -van advies tot het geheel overnemen van de toetsing- iets voor u betekenen.

Tips:

De gemeente kan, sinds de wetwijziging van de wet Bibob die op 1 juli 2013 is ingegaan, zelf bepalen dat  vergunningen,  die hun  basis vinden  in een gemeentelijke verordening, onder de Bibob vallen.

De  wet Bibob is nu ook van toepassing op vastgoedtransacties. Die toepassing wordt mogelijk voor dezelfde rechtspersonen als bij aanbesteding.

Onze Bibob-experts

Neem contact op met Raoul Meester
Meester Advocaten Foeliestraat 18 1011 TM Amsterdam
t: +31 (0)20-409 55 55 f: +31 (0)20-409 54 44 meester@meesteradvocaten.nl
Neem contact op met Kenny van der Hoeven
Advocaat Foeliestraat 18 1011 TM Amsterdam
t: +31 (0)20-409 55 55 f: +31 (0)20-409 54 44 vanderhoeven@meesteradvocaten