Wet Bibob

Alles over de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB)

Advocaat bibob

De wet- en regelgeving rondom integriteitseisen, zoals onder meer geregeld in de wet Bibob, is divers en complex. Ook na de wijziging van de wet Bibob per 1 juli 2013 ervaren veel bestuursorganen, zowel gemeenten als provincies nog immer veel problemen met de interpretatie en toepassing van deze regelgeving. Ook voor (horeca)ondernemers is de uitleg van deze regelgeving altijd eenvoudig. Integriteitsregelgeving zoals de wet Bibob en alles wat daarbij komt kijken is een expertise die Meester Advocaten in huis heeft.

Hulp van advocaat Bibob
Het kan verstandig zijn om bij problemen rondom integriteitsregelgeving (zoals de wet Bibob) een advocaat in te schakelen gespecialiseerd op het gebied van de wet Bibob.

Vanuit de overheid kan de behoefte bestaan om als vraagbaak te fungeren. Of de gehele begeleiding van één of meerdere specifieke Bibob-procedures te verzorgen.

Van de kant van ondernemers staat regelmatig de vraag centraal hoe samenwerkende partners op integriteit kunnen worden gescreend en op welke wijze dit optimaal contractueel kan worden vastgelegd.

Bij inschakeling van Meester Advocaten vindt een kennismakingsgesprek plaats waaraan kosten zijn verbonden. Na afloop van dit kennismakingsgesprek staat het Meester Advocaten geheel vrij om, om haar moverende redenen, om de zaak al dan niet in behandeling te nemen.

Daarnaast staat het Meester Advocaten vrij om, indien een  Bibob-gerelateerde zaak wordt aangenomen, haar werkzaamheden in elke latere fase te staken om haar moverende redenen. Een en ander is tevens opgenomen in de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.

Onze Bibob-experts

Neem contact op met Raoul Meester
Meester Advocaten Foeliestraat 18 1011 TM Amsterdam
t: +31 (0)20-409 55 55 f: +31 (0)20-409 54 44 meester@meesteradvocaten.nl
Neem contact op met Kenny van der Hoeven
Advocaat Foeliestraat 18 1011 TM Amsterdam
t: +31 (0)20-409 55 55 f: +31 (0)20-409 54 44 vanderhoeven@meesteradvocaten